PBZ CORPORATE

DIZAJN • EDITING

PBZ KORPORATIVNI VIDEO

Povezivanje postojećih i novih materijala u novu cjelinu korporativnog videa, prema novoizrađenom scenariju i u skladu sa željenom komunikacijom klijenta.
AGENCIJA
SCENARIJ I COPYWRITING

Nebojša Grbačić, Cvoke d.o.o.

ZAINTERESIRANI?