BRAČKA MARENDA

DIZAJN • PRIJELOM

DIZAJN KNJIGE BRAČKA MARENDA

Dizajn, prijelom i priprema za tisak dvojezične knjige koja kroz artističko-dokumentaristički pristup prezentira marendaška jela cijelog Brača. Knjiga je 2016. godine bila finalist Gourmand Awards u kategoriji Countries – Local.
KLIJENT

Udruga Imena, urednica i autorica Maja Duka

ZAINTERESIRANI?